Haku kuvajournalismin erikoistumisopintoihin 4.11.–2.12.

Päivitetty: 24. loka 2019


Journalistiikan opintosuunnan kandidaattiopintojen vaiheen kuvajournalismin erikoistumisopinnot (20 op) antavat hyvät valmiudet kuvajournalistisiin tehtäviin. Ne antavat myös pohjan visuaalisen journalismin maisteriopintoihin.


Kuvajournalismin erikoistumisopintoihin valitaan vuonna 2019 enintään 12 opiskelijaa, joista kuusi voi olla muita kuin journalistiikan opintosuunnan opiskelijoita. Opinnot alkavat 4. periodilla keväällä 2020 JOAA10 Kuvajournalistin taidot -kurssilla ja päättyvät syksyllä 2021.


Ketkä voivat hakea?


Hakijoita valitaan kahdesta kiintiöstä:

(1) Ensimmäiseen kiintiöön kuuluvat journalistiikan opintosuunnan kandidaattivaiheen opiskelijat. Jos henkilö tulee valituksi näihin opintoihin, erikoistumisopintojen suorittaminen vaikuttaa hänen aineopintojensa rakenteeseen.

(2) Toiseen kiintiöön kuuluvat muut Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka suorittavat erikoistumisopinnot valinnaisina opintoina.


Valintakriteerit


Valintakriteereinä käytetään opiskelijoiden hakemuksen ja portfolion avulla osoittamaa valmiutta kuvajournalistiseen ilmaisuun. Myös aikaisemmat opinnot ja opintomenestys voidaan ottaa huomioon. Valintaprosessia voidaan täydentää haastattelulla.

Journalistiikan opintosuunnan opiskelijoilta edellytetään lisäksi, että he ovat suorittaneet hyväksytysti JOAA01 Visuaalisen journalismin perusteet -opintojakson ennen erikoistumisopintojen alkamista.

Valinnan tulos ilmoitetaan 15.12.2019 mennessä.

Lisätietoja antaa: yliopistonlehtori Anssi Männistö, p. 050-420 1492, anssi.mannisto@tuni.fi


Hakumenettely


Erikoistumisopintoihin haetaan täyttämällä e-lomake, johon ladataan erillisinä tiedostoina pdf-muodossa:

1. Vapaamuotoinen hakemus (korkeintaan 4000 merkkiä), jossa hakija esittää perustelut opiskeluoikeuden hakemiselle.

2. Portfolio, joka sisältää enintään kymmenen itse otettua valokuvaa kuvateksteineen. Portfoliossa hakija esittelee monipuolisesti kuvajournalistista osaamistaan.

3. Opintosuoritusote

Hakuaika alkaa ma 4.11.2019 ja päättyy ma 2.12.2019.


Lisätietoja


Yliopistonlehtori Anssi Männistö, p. 050-420 1492, anssi.mannisto@tuni.fi

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4, Tampere

33014 Tampereen yliopisto

 

Kysyttävää visuaalisen journalismin
opinnoista Tampereen yliopistolla? 

Professori Janne Seppänen
janne.seppanen@tuni.fi

0407377320

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon